Przejdź do strony głównej JakiOlej.pl
 

Dodatki oleju bazowego - Dlaczego w olejach smarnych stosuje się dodatki?

Dlaczego w olejach smarnych stosuje się dodatki?Dodatki do olejów smarnych stosuje się w celu zmiany, lub poprawy ich właściwości. Jako takie, (w stanie czystym) oleje bazowe nie mogą być stosowane w większości obecnych procesów smarowania. Ich właściwości - jak na przykład odporność na temperaturę, tlen, zużycie itp. muszą być poprawione. Realizowane jest to właśnie dzięki dodatkom. W celu zwiększenia odporności na utlenianie dodaje się „anty utleniacze". W celu zwiększenia odporności na zużycie dodaje się dodatki zapobiegające przedłużające użycie.Rodzaje dodatków?Poniższa lista obejmuje większość stosowanych dodatków. Na jej podstawie widać, że tworzenie środka smarnego, to prawdziwa wiedza, jako że istnieje wiele elementów składowych i zmiennych, których działanie musi być zrównoważone, aby otrzymać gruntownie przygotowany produkt, którego właściwości są później potwierdzane w szeregu rygorystycznych prób.DODATEK

JEGO FUNKCJA


ZASADA DZIAŁANIA


DODATEK ZAPOBIEGAJĄCY UTLENIANIU SIĘ


Zapobiega tworzeniu się pokostu i szlamu na powierzchni łożysk, oraz w systemach cyrkulacyjnych. Opóźnia starzenie się oleju. Bezpośrednio chroni olej (pośrednio części metalowe przed pokostem i kwasami).


Reaguje szybciej z tlenem (zawartym w powietrzu), niż sam olej i w ten sposób opóźnia starzenie się oleju. Wstrzymuje formowania się wolnych rodników, ważnych cząstek chemicznych, opóźniając tym samym reakcje utleniania.


DODATEK ZAPOBIEGAJĄCY RDZEWIENIU


Zapobiega rdzewieniu części maszyn zawierających żelazo (żeliwo, stal).


Tworzy film (błonę) na częściach maszyn zawierających żelazo, zabezpieczając je w ten Sposób przed działaniem wody i powietrza, lub innych materiałów niszczących.


DODATEK ZAPOBIEGAJĄCY KOROZJI


Zapobiega korozji części niemetalicznych.


Tworzy film na powierzchniach części niemetalicznych, zabezpieczając je w ten sposób przed zanieczyszczeniami oleju.
DETERGENT


Zapobiega utlenianiu się produktów (szlam), które formują się w oleju przed przywieraniem do elementów metalicznych. Może również usuwać osady już powstałe na elementach metalicznych. Zazwyczaj połączony z dodatkiem dyspergującym. Stosowany również do neutralizowania kwasów, które powstają w oleju, lub są wprowadzane, jako produkty uboczne spalania paliwa.


Poprzez reakcję chemiczną, produkty utleniania (szlam) pozostają rozpuszczone w oleju i nie przylegają do powierzchni części. Neutralizuje kwasy.
ŚRODEK DYSPERGUJĄCY


Oddziela produkty utleniania i utrzymuje je w stanie zawieszenia w oleju. Opóźnia tworzenie się szlamu.


W wyniku reakcji chemicznej, cząstki będące produktami utleniania są tak małe, że utrzymują się w stanie zawieszenia w oleju.


DODATEK ZAPOBIEGAJĄCY SIĘ PIENIENIU SIĘ


Powoduje szybszy rozpad piany.


Zapobiega łączeniu się małych pęcherzyków (poprzez ich pękanie) w większe.


DODATEK POPRAWIAJĄCY WSKAŹNIK LEPKOŚCI (V.I.)


Zmniejsza stopień zmiany lepkości w zależności od temperatury.


Dodatek gęstnieje w wyższych temperaturach, zapobiegając w ten sposób zbyt szybkiemu rozcieńczaniu się oleju.


DODATEK OBNIZAJĄCY TEMPERATURĘ KRZEPNIĘCIA


Obniża temperaturę krzepnięcia.


Utrzymuje małe cząstki wosku z dala od siebie, zapobiegając tym samym formowaniu się większych kryształów, które uniemożliwiają przepływ oleju.


DODATEK OPÓŹNIAJĄCY ZUŻYCIE


Zmniejsza zużycie powodowane stykaniem się części metalowych w warunkach tarcia granicznego, to znaczy rozruch i zatrzymywanie się.


Dodatek wchodzi w reakcję chemiczną i w normalnych warunkach roboczych tworzy film ochronny na powierzchniach metalowych.


DODATEK WYSOKIEGO CIŚNIENIA (E.P.)


Zapobiega zgrzewaniu się i w konsekwencji zużyciu, lub zatarciu stykających się części metalowych w warunkach nadmiernego, lub uderzeniowego obciążenia.


W przypadku bezpośredniego styku metal - metal (w warunkach obciążeń granicznych, lub uderzeń), ciepło wytwarzane w punkcie styku powoduje reakcję chemiczną dodatku z metalem. Nowy związek powstały pomiędzy powierzchniami metalowymi zmniejsza tarcie i zapobiega zgrzewaniu i zatarciu.


DODATEK ZIĘKSZAJĄCY KLEISTOŚĆ


Poprawia właściwości przylegania środka smarnego - poprawia retencję, oraz zapobiega ściekaniu i rozpryskiwaniu się.


Związki o wysokim ciężarze molekularnym dodawane do oleju zwiększają lepkość i poprawiają jego właściwości przylegające.
EMULGATOR


Wspomaga szybkie mieszanie się wody i oleju, którego wynikiem jest stabilna emulsja (na przykład chłodziwa)


Zmniejsza napięcie powierzchniowe i umożliwia dokładne mieszanie się oleju i wody.


 

GULF POLSKA | 2011-01-12

Powrót

Reklama na stronie JakiOlej.pl